Bánh Hamburger Thọ Phát

Vendor: Thọ Phát

Bánh Hamburger sử dụng tiện lợi dễ dàng, có thể kẹp được nhiều nhân bánh khác nhau, thịt bò, thịt gà, xúc xích v..v

6,000₫

Bánh Hamburger sử dụng tiện lợi dễ dàng, có thể kẹp được nhiều nhân bánh khác nhau, thịt bò, thịt gà, xúc xích v..v

Sản phẩm liên quan