Bắp Bò Úc Tảng / kg

Vendor: khác

Bắp Bò Úc Tảng được dùng làm món hầm tiêu xanh, lagu, cà ri bò v..v

185,000₫

Bắp Bò Úc Tảng được dùng làm món hầm tiêu xanh, lagu, cà ri bò v..v

Sản phẩm liên quan