Bắp Đông Lạnh V-Safe food gói 1 kg

Vendor: V-safefood

Bắp Đông Lạnh V-Safe food gói 1 kg, dùng làm  salad, chiên cơm, món xào v..v

68,000₫

Bắp Đông Lạnh V-Safe food gói 1 kg, dùng làm  salad, chiên cơm, món xào v..v

Sản phẩm liên quan