Đào Ngâm Kronos 820g

Vendor: Khác

(Kronos Peach Halves in Surup 820g/470g)
Đào tươi bổ đôi ngâm siro hiệu Kronos – hộp 820g

Xuất xứ: Hy Lạp
Thành phần: Đào tươi, nước, đường, glucose, acid citric.
Trọng lượng: 820g
Trọng lượng khi...

49,000₫

(Kronos Peach Halves in Surup 820g/470g)
Đào tươi bổ đôi ngâm siro hiệu Kronos – hộp 820g

Xuất xứ: Hy Lạp
Thành phần: Đào tươi, nước, đường, glucose, acid citric.
Trọng lượng: 820g
Trọng lượng khi trút nước: 470g (nguyên 8 nửa trái đào)

Sản phẩm liên quan