Giấm Táo Hàn Quốc CJ 500ml

Vendor: Cầu Tre

Giấm Táo Hàn Quốc CJ 500ml- dùng để nấu sốt chua ngọt, làm gỏi, làm nước chấm v..v

32,000₫

Giấm Táo Hàn Quốc CJ 500ml- dùng để nấu sốt chua ngọt, làm gỏi, làm nước chấm v..v

Sản phẩm liên quan