Giấm đỏ Heizn 3,78 L

Vendor: Heizn

- Giấm đỏ heizn dùng để muối chua các loại rau củ, tạo màu sắc đẹp mắc, làm sốt v..v

340,000₫

- Giấm đỏ heizn dùng để muối chua các loại rau củ, tạo màu sắc đẹp mắc, làm sốt v..v

Sản phẩm liên quan