Nui Xoắn 64 Zara 500g

Vendor: Zara

Nui Xoắn 64 Zara 500g, chất lượng dai giòn, đồng đều. 

- Phù hợp cho cả món Á và Âu

42,000₫

Nui Xoắn 64 Zara 500g, chất lượng dai giòn, đồng đều. 

- Phù hợp cho cả món Á và Âu

Sản phẩm liên quan