Sò điệp Nhật size 41-50 con/ kg

Vendor: Khác

Sò điệp Nhật size 40-50 con/ kg là sản phẩm cao cấp, được dùng rất nhiều trong các món ăn ngon: há cảo, salad, mỳ, súp v..v

870,000₫

Sò điệp Nhật size 40-50 con/ kg là sản phẩm cao cấp, được dùng rất nhiều trong các món ăn ngon: há cảo, salad, mỳ, súp v..v

Sản phẩm liên quan