Thăn Ngoại Bò Úc - Striploin

Vendor: Khác

Thăn Ngoại Bò Úc - Striploin, thịt mềm thơm, có thể dùng làm steak, bò lúc lắc, nướng BBQ

250,000₫

Thăn Ngoại Bò Úc - Striploin, thịt mềm thơm, có thể dùng làm steak, bò lúc lắc, nướng BBQ

Sản phẩm liên quan