Tương Đậu Truyền Thống 3 kg

Vendor: Cầu Tre

Tương Đậu Truyền Thống CJ 1kg- dùng làm nước chấm, mỳ trộn, nấu nước lẩu , mỳ v..v

167,000₫

Tương Đậu Truyền Thống CJ 1kg- dùng làm nước chấm, mỳ trộn, nấu nước lẩu , mỳ v..v

Sản phẩm liên quan