Tương Đậu Truyền Thống CJ 1kg

Vendor: Cầu Tre

Tương Đậu Truyền Thống CJ 1kg- dùng làm nước chấm, mỳ trộn, nấu nước lẩu , mỳ v..v

70,000₫

Tương Đậu Truyền Thống CJ 1kg- dùng làm nước chấm, mỳ trộn, nấu nước lẩu , mỳ v..v

Sản phẩm liên quan