THỊT - XÚC XÍCH TƯƠI

 Dồi Sụn Ba Chú Beo 500g  Dồi Sụn Ba Chú Beo 500g
70,000₫
 Xúc Xích Toulouse 30g  Xúc Xích Toulouse 30g
130,000₫