Chả giò da xốp nhân thịt 500g

70,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Bánh Xếp Nhân Thịt  CJ 350g  Bánh Xếp Nhân Thịt  CJ 350g
46,000₫
 Chả Giò Rế Tôm Cua 500g  Chả Giò Rế Tôm Cua 500g
65,000₫
 Chả Giò  Chay 500g  Chả Giò  Chay 500g
40,000₫
 Chả giò bánh tráng thịt 500g  Chả giò bánh tráng thịt 500g
49,000₫
 Há Cảo Cầu Tre 500g  Há Cảo Cầu Tre 500g
57,000₫
 Chả giò da xốp nhân thịt 500g