Nui Nơ 31 Zara 500g

48,000₫

Mô tả

Nui  Ý Nơ 31 Zara 500g, chất lượng nui dai ngon đồng đều, phù hợp cho cả món Á và Âu

Sản phẩm liên quan

 Mỳ Pasta Zara 500g  Mỳ Pasta Zara 500g
38,000₫
 Mỳ Pasta Zara gói 1.5kg  Mỳ Pasta Zara gói 1.5kg
85,000₫
 Mỳ Spagheti Barilla 1kg  Mỳ Spagheti Barilla 1kg
95,000₫
 Mỳ dẹt Fettuccine 500g  Mỳ dẹt Fettuccine 500g
57,000₫
 Mỳ Lá Reggia 500g  Mỳ Lá Reggia 500g
70,000₫
 Nui Xoắn Divella 500g  Nui Xoắn Divella 500g
42,000₫
 Nui Nơ 31 Zara 500g