Nui Xoắn Divella 500g

Vendor: divella

Nui Xoắn Divella 500g 500g, chất lượng dai giòn, đồng đều. 

- Phù hợp cho cả món Á và Âu

42,000₫

Nui Xoắn Divella 500g 500g, chất lượng dai giòn, đồng đều. 

- Phù hợp cho cả món Á và Âu

Sản phẩm liên quan