Vai cừu có xương

0₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 BẮP CỪU CÓ XƯƠNG  BẮP CỪU CÓ XƯƠNG
265,000₫
 Đùi Cừu Có Xương  Đùi Cừu Có Xương
290,000₫
 Đùi cừu không xương  Đùi cừu không xương
310,000₫
 Đùi Cừu Không Xương  Đùi Cừu Không Xương
309,000₫
 Sườn Cừu Cắt Kiểu Pháp Cap On  Sườn Cừu Cắt Kiểu Pháp Cap On
670,000₫
 Sườn Cừu có Xương Sống  Sườn Cừu có Xương Sống
350,000₫
 Vai cừu có xương